Comunicat de presă

8 sept. 2020 13:30 | Social/economice | Comentariile sunt închise pentru Comunicat de presă
VIEWS

Titlul proiectului:

Siguranţă pentru copiii noştri”

Cod Proiect: ROBG 461

Data de publicare: 08.09.2020

Program: Programul Interreg V-A Romania – Bulgaria

Autoritatea de contractare: Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare -ARoTT Website: www.arott.ro

Anunţ de participare pentru atribuirea contractului de

servicii organizare evenimente

Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare -ARoTT, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr.12, CP 200130, Craiova, Judeţ Dolj, România, Tel/fax: 0251417740, e-mail: office@ipacv.ro, organizează achiziţia publică de prestări servicii organizare evenimente în cadrul proiectului Siguranţă pentru copiii noştri”, cod Proiect  ROBG-461, finanţat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria.

Achizitia acestor servicii este necesara pentru atingerea scopului proiectului, de a stimula participarea cetăţenilor din zona transfrontalieră româno-bulgară la activităţile comune prevăzute în proiect şi de a face schimb de experienţă şi de bune practici pentru prevenirea eficientă a riscurilor pe termen lung.

Oferta va fi făcută în conformitate cu documentaţia de atribuire care se poate solicita de la Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare -ARoTT, str. Calea Unirii, nr. 86, CP 200345, Craiova, Judeţ Dolj, România, Tel/fax: 0251417740, e-mail: diana_nedelcu@ymail.com sau de pe site-ul Programului INTERREG V-A Romȃnia-Bulgaria 2014-2020: www.interregrobg.eu.

Criteriul de atribuire a contractului: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Valoarea estimată a contractului este de: 54900 euro fără TVA, echivalentul a 265765,41 lei fără TVA, la cursul BNR din data de 02.09.2020 de 1 Euro = 4.8409  lei. Se interzice depunerea ofertelor alternative.

 Termenul limită de primire a ofertelor: 18.09.2020, ora 9.00.

Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare -ARoTT, str. Calea Unirii, nr. 86, 200345, Craiova, Judeţ Dolj, România.

Comentariile sunt inchise pentru acest articol.